Nieuwe structuur gedragen door 10 gemeentelijke sportdiensten met de steun van Sport Vlaanderen.

Vanaf 1 januari 2018  zijn de provincies niet langer bevoegd voor de persoonsgebonden materies, zoals Cultuur, Jeugd, Welzijn en Sport. Dit betekent dat de werking van de huidige Sportregio Pajottenland geen ondersteuning meer kan genieten vanuit de provincie Vlaams-Brabant. Deze samenwerking werd opgestart in 1997 met 10 gemeenten gaande van Affligem over  Liedekerke, Ternat, Roosdaal, Gooik, Lennik, Pepingen, Galmaarden, Herne tot in Bever. De provincie ondersteunde de hele periode deze regiowerking met een halftijdse coördinator, van begin tot eind 2017 stond Dirk Heylen op een fantastische manier aan het roer van onze sportregio. Daarnaast werd door de provincie voorzien in een jaarlijkse financiële input van €10.000, logistieke en materiële ondersteuning en de communicatie van de regionale sportevenementen.

De voorbije jaren heeft de Sportregio zich dan ook voorbereid op deze nieuwe situatie, zeker het laatste jaar werden diverse overlegmomenten met de sportdiensten en de schepenen van de sport gehouden. Er werd al snel tot een mondeling akkoord gekomen dat de samenwerking tussen deze gemeenten wordt voortgezet via het oprichten van een interlokale vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland. 

Tijdens de gemeenteraad van november werd de oprichting en het huishoudelijk reglement door alle betrokken gemeenten goedgekeurd, op maandag 18 december werd de oude structuur finaal opgeborgen en de nieuwe ILV-structuur officieel bekrachtigd. De Sportregio is dood, Lang leve de ILV Sportregio Pajottenland…. 

De Vlaamse Overheid zal via Sport Vlaanderen de nieuwe intergemeentelijke samenwerkingsvormen financieel ondersteunen voor bovenlokale sport- en bewegingsprojecten. Intussen hebben we bericht gekregen dat alle 7 ingediende projecten voor 2018 intussen werden goedgekeurd voor een totaal bedrag van € 21.075 en nog eens 126 lesgeversuren via sportwerk Vlaanderen. 

Zo kunnen we met zekerheid al zeggen dat er ook volgend jaar 2 kleuterhappenings zullen doorgaan, we een sporteldag en een personeelssportdag zullen organiseren, er een inclusief G-sportkamp komt, we 10 sessies Kijk! Ik Fiets! zullen organiseren en dat we een aantal nieuwe laagdrempelige activiteiten kunnen opstarten binnen het Bewegen Op Verwijzing-project. Niet weinig fier zijn we op ons dossier om een communicatieplan te mogen uitwerken voor onze regio, met de bedoeling nadien een uitrol te kunnen doen over alle sportregio’s in onze provincie.

Met sportieve regiogroeten

Kris Bruylandt – Sportfunctionaris Ternat
Nele De Schouwer - Sportfunctionaris Affligem
Pieterjan Van Steendam - Coördinator sport Liedekerke
Sien Van Isterdael - Verantwoordelijke Sport Roosdaal
Koen De Loy-Vermeulen - Sportfunctionaris Lennik
Maya Van Holder - Diensthoofd vrije tijd Pepingen
Bart De Luyck - Sportfunctionaris Galmaarden
Franciska Dekens - Sportfunctionaris Herne
Nancy Duyms - Verantwoordelijke Sport Bever
Walter Tielemans - Sportfunctionaris Gooik

Interlokale Vereniging (ILV) Sportregio Pajottenland 
p/a Gemeentelijk Sportcentrum Koornmolen

Processiestraat 15
1755 Gooik
Tel 054/32 89 79
GSM 0478/78 14 68

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookie Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.