De gedetailleeerde gemeentelijke beleidsplannen inzake ruimtelijke ordening, wonen, enz. kunt u inkijken op www.herne.be onder de rubriek bestuur en beleid beleidsdocumenten.