In 2021 startte Lokaal bestuur Herne samen met de gemeente Pepingen een detailhandelstraject onder begeleiding van de Provincie Vlaams-Brabant. 
Het doel hiervan is een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief aanbod van detailhandel te creëren. 
De focus ligt op „lokaal kopen"’, „korte keten" en het aantrekkelijker maken van onze handelskern(en).

Om meer inzicht te krijgen op het vlak van lokale economie, werden twee online bevragingen opgesteld, één voor de handelaar en één voor de consument. 

Via deze enquêtes hopen we niet enkel te weten te komen waarover de Hernse handelaars en consumenten tevreden zijn, maar ook te ontdekken waar er ruimte is voor verbetering. 
Zo kunnen we relevante punten mee opnemen in het detailhandelstraject.

* Beide enquêtes zijn beschikbaar op onze website: https://herne.be/jouw-mening-telt-enquete-detailhandelsplan-herne-pepingen
Ze kunnen ingevuld worden tot en met 30 juni 2022.
* Indien het invullen van de enquête digitaal niet mogelijk is, kan een papieren versie bezorgd worden via de post of afgehaald worden op het gemeentehuis.
* Adresgegevens kunnen doorgegeven worden via 02 397 11 50 of via middenstand@herne.be.

Voor meer informatie kan u terecht bij Schepen van middenstand: Lieven Snoeks, 0476 90 66 79, lieven.snoeks@herne.be.