Onze bibliotheek Petrus Naghel is recent gestart met „Boekstart” en werkt hiervoor samen met de bibliotheek van Galmaarden.
Men wil met dit initiatief kinderen van jongs af aan stimuleren tot lezen en fantaseren en hen zo vroeg mogelijk laten kennismaken met de bib.

Wat is „Boekstart”?

„Boekstart" is een leesbevorderingsprogramma uitgevoerd door Iedereen Leest en de openbare bibliotheken met de steun van Kind & Gezin en met tal van lokale partners die werken voor gezinnen met jonge kinderen.
„Boekstart" staat voor samen met partners werken aan vroege geletterdheid en aan een stimulerend (voor)leesbeleid in de gemeente.

Waarom is het zinvol om als gemeente in „Boekstart” te investeren?

„Boekstart" wil maximale ontwikkelingskansen creëren voor alle kinderen, óók de maatschappelijk kwetsbare. Brits onderzoek wees uit dat kinderen die aan een gelijkaardig project ('Bookstart') in Groot-Brittannië hebben deelgenomen, 20 % beter presteren op taal- en luistervaardigheid bij hun instap in de lagere school. Daarnaast heeft onderzoek naar cultuurparticipatie uitgewezen dat een vroege kennismaking met cultuur (in dit geval de vroege omgang met boeken) in de familiale omgeving de beste garantie biedt op levenslange culturele belangstelling. Een project als „Boekstart” verbetert de leescultuur van gezinnen en doet het bibliotheekbezoek en de algemene culturele belangstelling stijgen.

Wanneer krijgen ouders hun voorleespakket?

Bij een bezoek aan Kind en Gezin krijgen jonge ouders hun eerste voorleespakket voor de baby mee.
Wanneer zij rond 15 maanden nogmaals op controle gaan, krijgen zij van Kind en Gezin een uitnodiging waarmee zij bij ons in de bib een voorleespakket voor hun peuter kunnen komen afhalen.

Een engagement voor ten minste 4 jaar

Onze gemeente voorziet jaarlijks 30 kleuterpakketten (€ 11 per pakket) en engageert zich ten minste voor 4 jaar.
De Vlaamse overheid zorgt voor de gratis babypakketjes.

Voor meer informatie kan u terecht bij bibliothecaresse nelly.wyns@herne.be of bij de bevoegde schepen sandra.dero@herne.be.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.