Het lokaal bestuur Herne huldigt twee gedenkplaten in, die op de gevel van Kerkstraat 2, 1540 Herne bevestigd zullen worden. 
Deze inhuldiging vindt plaats op woensdag 29 juni om 16u30 aan de gevel van Kerkstraat 2.

Op dit adres woonden twee uitzonderlijke inwoners:

* Armand van Raalte (geboren in 1913, gestorven in 1967) was de uitvinder van het woord ‘„smurf". Hij vertaalde eind jaren ’50 het woord „schtroumpf" naar het Nederlands. In die tijd werkte hij als vertaler bij uitgeverij Dupuis. Armand van Raalte was de vader van huidig inwoonster, Lucie van Raalte.

* Dr. Phil. Richard Billiet (geboren in 1910, gestorven in 1980) was toponymist van Herne en Edingen en sinds 1979 ereburger van Herne. Hij schreef het boek „Toponymie van Herne” (uit 1955).
Richard Billiet werd geboren op dit adres. Zijn zus, Simonne Billiet, was getrouwd met Armand van Raalte. Sinds hun huwelijk in 1946 nam Armand van Raalte zijn intrek in de woning.

Urbain Deblander, oud-schepen voor o.a. cultuur en medeoprichter van heemkring Het Oude Land van Edingen en Omliggende, zal aanwezig zijn om meer uitleg te geven. Ook Lucie van Raalte zal aanwezig zijn.

Voor meer informatie kan u terecht bij de bevoegde schepen van cultuur sandra.dero@herne.be of 0496 75 69 61.