Op donderdag 23 juni is het dag van de mantelzorg. Een mantelzorger zorgt op regelmatige basis voor een hulpbehoevende, voor iemand die hem/haar nauw aan het hart ligt.
Kenmerkend is dat het gaat om een bestaande persoonlijke band, vaak om de zorg voor een familielid, een vriend, een kennis, een buur, …

De dienst Welzijn van Lokaal bestuur Herne heeft jaarlijks de gewoonte om mantelzorgers in de bloemetjes te zetten.
Op dinsdag 28 juni gaan de medewerkers van de thuisdiensten bij elke mantelzorger persoonlijk langs om een geschenk te overhandigen.

Sinds 2011 voorziet het Lokaal bestuur Herne een maandelijkse waarderingstoelage ten aanzien van de mantelzorger ten bedrage van 15 euro.

De voorwaarden om deze toelage te bekomen, zijn tweeërlei:
* De mantelzorger houdt zich daadwerkelijk en op zeer regelmatige basis met de thuiszorg bezig. De regelmaat van de thuiszorg moet blijken uit het aanvraagformulier. 
De thuiszorg moet op een kwaliteitsvolle en menswaardige manier gebeuren.
* De zorgbehoevende moet een inwoner zijn van de gemeente en verblijft inwonend of zelfstandig in zijn natuurlijk thuismilieu. 
De evaluatie van de zorgbehoevendheid wordt vastgesteld aan de hand van bestaande attesten.
We verwijzen graag door naar het reglement op de website: www.herne.be/welzijn/thuisdienst/mantelzorgtoelage

Voor meer informatie, kan u terecht bij bevoegde schepen sandra.dero@herne.be of bij thuisdienst@herne.be / 02 397 00 00.