Het lokaal bestuur Herne voert vanaf maandag 7 juni tot en met vrijdag 9 juli 2021 herstellingswerkzaamheden uit aan betonvakken in de Lindestraat, Hondsbergstraat en Ekkelenbergstraat. Deze werken veroorzaken beperkte verkeershinder. De duurtijd is omwille van de sterke weersafhankelijkheid van zowel de betonlevering als het aanbrengen van beton onder voorbehoud.

Lindestraat: 7 juni tot en met 9 juli

De werken vinden plaats tussen Lindestraat 17 en 29 en duren 3 tot 4 weken. Gedurende de werken zal één rijstrook, langs de onpare kant, afgesloten worden voor het verkeer. We maken gebruik van verkeerslichten om het verkeer in beide richtingen mogelijk te houden. De bus blijft rijden zoals gebruikelijk.

Hondsbergstraat: 21 juni tot en met 9 juli

Ter hoogte van Hondsbergstraat 20, nabij het kruispunt met Weverstraat, wordt de straat volledig afgesloten voor het verkeer. Een omleiding wordt ingelegd via Weverstraat, Molenstraat en Hondsbergstraat.

Ekkelenbergstraat: 21 juni tot en met 9 juli

Ter hoogte van Ekkelenbergstraat 34 wordt een betonvak vernieuwd. Ook hier organiseren we ons zo dat het verkeer in beide richtingen doorgang heeft (doorgaand verkeer). De bus blijft rijden zoals gebruikelijk.

Voor meer informatie kan u terecht bij:
- Schepen van Openbare Werken: Lieven Snoeks, 0476 90 66 79, lieven.snoeks@herne.be
- Diensthoofd Omgeving: Xan De Maesschalck, 02 397 11 78, xan.demaesschalck@herne.be